De lustrumreis commissie

Online Stores

Iedereen bij een vereniging kent de commissie. Het samenstellen van een commissie is niet alleen onmisbaar voor de dagelijkse gang van zaken bij de vereniging, maar ook bij het organiseren van een lustrumreis. Waarom dit zo belangrijk is en hoe je een commissie samenstelt voor het organiseren van de lustrumreis, leggen we je hier kort uit.

Het belang van een lustrumreis commissie

Een reiscommissie is handig. Wij raden je er daarom aan een samen te stellen voor het organiseren van een reis met jouw jaarclub of dispuut. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de besluitvorming het meest efficiënt verloopt als de besluitvormende groep uit drie personen bestaat. Bestaat de commissie uit meerdere personen, dan heb je te maken met te veel meningen, te veel wensen en te veel eisen. De organisatie duurt dan onnodig lang. En daar heeft niemand zin in, toch?

Andere betrokkenen

Natuurlijk worden de andere leden van de jaarclub of het ook bij het organiseren van de reis betrokken. Zij geven bijvoorbeeld door welke wensen ze hebben voor de lustrumreis, waarna de commissie beslist wat er met deze wensen gebeurt. Het is dus niet zo dat de commissie alle macht heeft, maar deze groep maakt uiteindelijk wel de belangrijkste beslissingen.

Het samenstellen van een lustrumreis commissie

Het is vooral belangrijk dat de commissie het leuk vind om te doen. Daarnaast is het belangrijk dat de leden er voldoende tijd voor hebben. Het organiseren van een reis gaat namelijk gemakkelijker als de commissie er plezier in heeft.